Breu resum d’història de Catalunya

Portada Breu resum d’història de Catalunya

Autor/s: Joan Amorós i Pla

Any: 2009